INTÉZKEDÉSI TERV A COVID19 JÁRVÁNY MEGELŐZÉSÉRE

A Covid19 jellemző tünetei:

Felső légúti tünetek (köhögés, orrfolyás), fáradékonyság, hőemelkedés/láz, izomfájdalom.

AZ INTÉZMÉNYEK LÁTOGATÁSA, RENDEZVÉNYEK

 • Intézményünket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, látogathatja.
 • A maszk viselése az intézményben: szabályos, az orrot, szájat eltakaró maszk viselése szükséges.
 • Szülő, kísérő, nem léphet be az iskolába, orrot, szájat eltakaró maszkban a testhőmérséklet mérő pontig kísérheti gyermekét.
 • Kérjük a szülőket, ha gyermekük nem jön iskolába, még aznap reggel értesítésék az iskolát, a hiányzás tényéről és okáról!
 • Kérjük a szülőket, hogy amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, a NNK aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról!
 • Az a gyermek, tanuló, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a háziorvos, a kezelőorvos igazolásával, vagy kórházi zárójelentéssel jöhet újra az intézménybe.
 • Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni.
 • A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van.
 • Ha valakinek a családjában fertőzés előfordul, be kell jelenteni!
 • Ha valakinek a betegségre utaló tünetei vannak iskolában, sürgősen el kell különíteni, és a szülőnek a leggyorsabban haza kell vinnie!
 • Aki két héten belül külföldön járt, nem léphet be az iskolába!
 • Minden bejáratnál kézfertőtlenítő van kihelyezve, melyet minden iskolába belépőnek – különösen a tömegközlekedéssel érkezőknek, kötelező használnia!
 • A szabályos kézmosást be kell a gyermekeknek mutatni, és meg kell tanítani! Elvégzését étkezések előtt, minden tanóra után, valamint a szociális helységek használata után ellenőrizni az osztályfőnök és az osztályokban tanító szaktanárok feladata. A NNK jelenlegi álláspontja szerint a hagyományos szappanos, az előírásoknak megfelelő kézmosás szükséges és elegendő.
 • A 1,5m védőtávolságot – lehetőség szerint – az iskola dolgozóinak és tanítványainak meg kell tartani.
 • A folyosón, az aulában és a közösségi terekben kötelező a maszk viselése!
 • A szünetekben az osztályok nem keveredhetnek!
 • Az egy térben együtt tartózkodók számának csökkentésre tett intézkedések:
  • A tanórák 40 percesek, a szünetek továbbra is 15 percesek maradnak
  • Az első szünetben az „A” osztályok mennek le az udvarra, a B osztályosok lehetőleg a tanteremben tartózkodjanak!
  • A tízórai elfogyasztása, a második szünetben, minden osztály saját tantermében történik
  • A harmadik szünetben a „B” jelű osztályok mennek le az udvarra, és az A osztályosok a tanteremben, tartózkodnak.
  • Az utolsó órák alatt az ebédeltetés az alsó tagozaton elkezdhető, a torlódás elkerülése végett.
  • Az udvari sorakozó az első napokban kialakított rend szerint, tornasornak megfelelően, a 1,5 m védőtávolság megtartásával történik
  • Le- és felvonulás a kijelölt irány szerint: a menetirány szerinti jobb oldalon a 1,5 m védőtávolság megtartásával történik
  • A le-és felvonulások rendjéért az osztályfőnökök és az órákat tartó szaktanárok a felelősek
  • A szociális helységek használatát az ügyeletnek megfelelően felügyelni kell, a védőtávolságot ott is be kell tartani!
 • A testnevelésórákat (az időjárás függvényében) lehetőség szerint a szabadban tartjuk meg.
 • Az iskolai tanórán kívüli programjait, az úszásoktatást, a délutáni szakköröket és sportfoglakozásokat átmenetileg felfüggesztjük.
 • A tanítás végeztével:
  • A hazajáró gyerekeket az utolsó órát tartó pedagógus kikíséri a kapuig
  • A menzásokat a pedagógiai asszisztensek elkísérik a kézmosóig, és felügyelik a szabályos kézmosást. Felelősségük, ellenőrizni a szabályos végrehajtást
  • A napközis tanulókat az osztályfőnökök vagy az utolsó órát tartó pedagógusok átadják a napközis pedagógusoknak, akik az átvétel után felelősek a fentebb részletezett szabályok betartásáért és betartatásáért
  • A napközis pedagógusok kiemelt feladata, hogy felügyeljék az udvari csoportosulás megelőzését
  • A tanulók a folyosón nem hagyhatnak felszerelést
  • Az udvarról gyermeket szünetben, szabadidős tevékenység közben nem lehet felügyelet nélkül beengedni az épületbe
 • Étkeztetési szabályok:
  • Minden étkezés előtt szabályos kézmosást vagy fertőtlenítést kell végezni.
  • A tízórai és uzsonna elfogyasztása a kézmosás vagy fertőtlenítés után a tanteremben történik. Az étkezés során nem használható textil szalvéta.
  • Az étkezésre kijelölt időn és helyen kívül tilos élelmiszert fogyasztani!
  • Tilos a tanulóknak egymás között élelmiszert cserélni!
  • A tízórait és az uzsonnát a pedagógus maszkban, és eldobható gumikesztyűben osztja.
  • Az ebédlőben a tanulók a 1,5 m védőtávolságot tartva fegyelmezetten sorakoznak. Egyszerre csak annyi gyermek állhat sorba, hogy a távolság tartható legyen.
  • Mindenki tálcán kapja meg az ebédet a konyhai dolgozóktól (akik maszkot és gumikesztyűt viselnek) a poharat, az evőeszközt, esetlegesen a kenyeret és gyümölcsöt, majd a pedagógus irányításával leül a kijelölt helyre, az étkezések alkalmával is biztosítani kell a 1,5 m-es távolságot.
  • Az étkezés végeztével a tanulók visszaviszik a kijelölt helyre a tálcájukat a védőtávolság megtartásával.
  • A csoportok váltása között a takarítási protokollban előírtak szerinti takarítás történik.

Az iskolában a termeket, folyosót, ebédlőt és a szociális helyiségeket, a Nemzeti Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: NNK) előírásának megfelelően fertőtlenítjük.

 • A tantermekben a tanítás végén fertőtlenítő takarítás történik.
  • A tantermekben a pedagógusok a tanórájuk, napközis foglakozásuk végén, mindent elpakoltatnak a padokról és a székekről, hogy a fertőtlenítést el lehessen végezni
 • A tanórák közötti szünetekben, osztály/csoportváltáskor a technikai személyzet a takarítási protokollban előírtak szerinti fertőtlenítést elvégzi.
 • A tantermekben a folyamatos szellőztetés az órát tartó pedagógus feladata (hűvösebb idő esetén is).
 • Aki az iskola épületei között ingázik, a belépéskor kezet kell fertőtlenítenie!
 • A tanulók esetében, az intézményen belül javasolt a szappanos kézmosás.
 • Kéztörlésre papírtörlőket biztosítunk, textiltörölköző használata kifejezetten kerülendő.
 • Továbbra is fontos, hogy minden tanulónál legyen papírzsebkendő és papírszalvéta saját használatra!
 • Kiemelt figyelmet kell fordítani az alapvető higiénés szabályok betartása. Az egyes tevékenységeket megelőzően és azokat követően szappanos kézmosással vagy alkoholos kézfertőtlenítéssel kell biztosítani a személyes tisztaságot.
 • A reggeli ügyelet 7 órától az udvaron biztosítjuk a tanulók számára. Kérjük a szülőket, hogy ennek ismeretében és az időjárás függvényében rétegesen öltöztessék fel gyermekeiket!
 • 16 óra után, a napköziben maradó gyermekek felügyelete során is be kell tartani az intézményintézkedési tervében foglaltakat.

TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN

 • Amennyiben egy gyermeknél fertőzés tünetei észlelhetők, vagy ahhoz hasonló tüneteket produkál, haladéktalanul el kell őt különíteni, egyúttal értesíteni kell az iskolaegészségügyi orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. A szülő/gondviselő értesítéséről is gondoskodni kell, ez elsősorban az osztályfőnök/ napközis nevelő feladata. A szülő/gondviselő figyelmét fel kell hívni arra, hogy feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát. Azt követően az orvos utasításainak alapján járjanak el.
 • Amennyiben felmerül a COVID-19 fertőzés gyanúja, fontos, hogy megfelelő felkészültséggel rendelkező egészségügyi dolgozó kerüljön értesítésre. A háziorvos, házi gyermekorvos, illetve a kezelőorvos, jogosult a COVID-19 fertőzés gyanújára vonatkozóan nyilatkozni. Amennyiben fennáll a gyanú, nekik kötelességük az NNK által kiadott aktuális eljárásrendnek megfelelően ellátni a beteggel kapcsolatos teendőket.
 • A gyermek az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással térhet vissza. Minden iskolai hiányzásnál csak orvosi igazolás fogadható el.
 • A koronavírus érintettség esetén az adott intézményben vagy település intézményeiben csak az Oktatási Hivatal rendelhet el rendkívüli szünetet.

Testhőmérséklet mérése a Szabadság Sugárúti Általános Iskolában

A Kormány a járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 431/2020. (IX. 18.) Korm. rendeletében újabb óvintézkedések bevezetéséről döntött. A szabályozás értelmében a köznevelési intézményekben 2020. október 1-jétől érkezéskor kötelező lesz a foglalkoztatottak és a gyermekek, tanulók testhőmérsékletének mérése.

A döntés értelmében foglalkoztatott, illetve nagykorú tanuló csak akkor lehet az intézményben, ha az érkezéskor mért testhőmérséklete nem haladja meg az országos tisztifőorvos által meghatározott mértéket (az intézményi belépéshez megengedett testhőmérsékletet az országos tisztifőorvos határozatban teszi majd közzé.) Kiskorú tanuló, illetve gyermek esetén, ha testhőmérséklete eléri vagy meghaladja ezt a mértéket, a többi gyermektől, illetve tanulótól el kell különíteni és erről a szülőt vagy a törvényes képviselőt haladéktalanul tájékoztatni kell.

A Rendeletben előírt testhőmérséklet mérésére a Szabadság Sugárúti Általános Iskolában a következő mérőpontokat jelölöm ki:

Szabadság sugárút 32.:

 • Kiskapu bejárat, porta előtti terület
 • Rossz idő esetén (eső, erős havazás) az iskola főbejárata előtti fedett lépcső

Szabadság sugárút 32-34.:

 • Az üveges bejárat előtti fedett terület

Anna utca 26.:

 • Bejárati kapu
 • Rossz idő esetén (eső, erős havazás) az épület bejárata előtti fedett bejáró

 

Kedves Szülők!

 

Sajnos fentiek miatt az iskolai ügyintézés nehézkesebb lesz, hiszen Önök nem léphetnek be az intézmény területére. Ezért, tisztelettel kérjük a türelmüket és az együttműködésüket!

 << vissza a bloghoz

Sikeres regisztráció

A jelszavadat e-mailben kapod meg,
kérlek ellenőrizd a postaládádat!
Az e-mail címedet már korábban regisztráltuk!

Az új jelszavadat e-mailben kapod meg,
kérlek ellenőrizd a postaládádat!
Próbáld később

5 percen belül egy IP címről csak egy regisztrációt fogadunk el. Kérlek próbáld újra később!
Próbáld később

5 percen belül egy IP címről csak egy regisztrációt fogadunk el. Kérlek próbáld újra később!
Hibás ellenőrző kód

Hibás ellenőrző kódot adtál meg, az űrlap elküldése nem sikerült.
Üres e-mail cím...

Kérlek add meg az e-mail címedet,
és próbálkozz újra!
Hibás adatok

Kérlek add meg a helyes e-mail címet
és jelszót, majd próbálkozz újra!
Hibás e-mail cím

A megadott email címmel
nincs regisztrált felhasználónk.
Sikeres módosítás

A személyes adataidat sikeresen módosítottad,
az új adatokat elmentettük.
Hibás e-mail cím

A megadott e-mail cím már foglalt.
Kérlek adj meg egy másik e-mail címet!
Hibás e-mail cím

A megadott e-mail cím formátuma hibás,
kérlek javítsd ki!
Valamit elfelejtettél?

A regisztráció feltétele, hogy elolvasod és elfogadod
az ÁSZF-et és az Adatkezelési Tájékoztatót.

Fel↑